O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? O?O?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O?USOi?? 2018 O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? O?US O?US O?US U?US Oi??Ui??U?Oi??Oi??Oi??USOi?? 2018 O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? O?US U?US 2018 O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??USUi?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??USOi?? 2018 A1 Jordan Tv O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? O?O?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? 2018 ANN O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui?? O?US O?US U?US Oi??Ui??Ui??Ui??O?USOi?? 2018 NDTv 24×7 O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?U?USUi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??USOi?? 2018 Al-wakeel O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??U?Ui??Oi??Ui??US 2018 Ronahi Tv O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Ui??USO?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?USO? 2018 Libya Almostaqbal O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??USOi??USOi?? Oi??Ui??O?O?Ui??Ui?? 2018 Alothma Tv O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? O?USUi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui?? 2018 Jordan Ain Tv Ai??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O?

O?Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Oi?? O?US O?US O?US O?Oi??O?US BBC Arabic O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USUi??O?Oi??O? U?O?Oi??O?O?Oi??O? U?Ui??U?O?O?USOi??O?